Study in NHL University of Applied Sciences with Scholarship
Study in NHL University of Applied Sciences with Scholarship
NHL University of Applied Sciences
343 Visitors

Study in NHL University of Applied Sciences

Last edited on 02 Jul 2022
https://www.nhl.nl/over-de-nhl/missie-visie-en-jaarverslagen/waar-staat-de-nhl-voor De NHL staat bekend als nuchter, gedreven, open, sociaal en ambitieus. Elke dag zijn studenten, docenten, lectoren en kenniscentra bezig met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. We werken samen met bedrijven en overheden en kunnen daarom inspelen op maatschappelijke en economische vraagstukken van nu en in de toekomst.